Board of Mara Literature, MADC pachhuahpanoh pata “Mara Literature Seminar” cha, atanoh târi 18/12/2014 pata, BRC Hall, SSA, Siaha liata hneipa a châ.

Puhpa M.C. Pabei, Circulation Manager ta daihti pathaona awpa liata Chairman châ pata, programme a chhihtha.

Session mia no(2) lâta pachhaihpa châ ta, 1st session he 10AM pata pathaopa châ ta, Rev. Dr.FC. Beicho ta thlahchhâna ahnei khai tawhta, Pihno Lynn H. Ngohei ta Seminar achhihtha.

Puhpa K. Vanlalliana, DCEO Board of Mara Literature liata nata Editor in Chief acha haipa ta biereina chyupa a hnei khai tawhta 1st session pathaopa a châ.

Resource person châ ta Puhpa A. Zakia nata St. L. Amie zy raopa cha ei ta, 1st session liata Puhpa A. Zakia ta “Mara Literature hmahsiena, rairuna nata hmahsie n’awpa ta pachâ pazina” paper present a hnei.

2nd session he 1:30PM pata pathaopa châ ta, Puhpa Hmoko Nohro, Ex-MDC ta Chairman châ pata programme a chhihtha heih hra. St. L. Amie ta “Grammatical Development of MARA Literature, problems and future development” paper present a hnei heih hra.

Daihti pachhâna awpata Rev. Dr. K. Itei ta thlahchhâna hnei ta, 3pm pata seminar khawpa a châ.

Mara_Literature_Seminar-1

Mara_Literature_Seminar-2

Mara_Literature_Seminar-3

Mara_Literature_Seminar-4

Mara_Literature_Seminar-5

Mara_Literature_Seminar-6

Puhpa_K_Beicho

Puhpa_K_Vanlalliana_Picture

Satlia_L_Amie

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.